Bedrijfshulpverlening verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.
De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Taken bedrijfshulpverler (BHV’er)

De taken van een BHV’er zijn:

  • ­

    Eerste hulp bij ongevallen geven

  • ­

    Brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken

  • ­

    Alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aankan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Aantal BHV’ers

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebasseerd op de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) www.rie.nl. Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Opleidingseisen BHV

Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Vergoeding BHV

Er zijn geen wettelijke regels over een vergoeding voor BHV’ers. De werkgever is niet verplicht om een vergoeding of tijd-voor-tijd-regeling aan te bieden. Als hier afspraken over zijn, moeten die in de arbeidsovereenkomst of in de cao staan.